Van het Bestuur

Update coronavirus

Beste korfbalvrienden,

Gisteravond zijn er door de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd ter verdere verspreiding van het Coronavirus. Helaas blijven wij, als sportvereniging, niet buiten schot. De KNKV volgt de richtlijnen van het RIVM en de overheid, waardoor wij ook gebonden zijn aan de volgende maatregelen.

De kantine is vanaf vanavond voor een periode van in ieder geval drie weken gesloten. Tijdens trainingsavonden en wedstrijden mag er geen publiek op de velden aanwezig zijn. We willen daarom ook vragen uw kinderen zoveel als mogelijk op de fiets te laten komen of anders uw kinderen op de parkeerplaats af te zetten en om ze daar na de training ook weer op te halen. Vooralsnog kunnen de wedstrijden gewoon doorgaan, maar aanmoedigingen vanaf de kant zullen onze teams de komende weken moeten missen.

Uiteraard hebben deze maatregelen gevolgen voor de club, maar als dit er toe leidt dat het aantal besmettingen terugloopt en het reproductiegetal weer onder de 1 komt, waardoor we het virus weer onder controle krijgen, werken we hier van harte aan mee.

We vragen deze medewerking ook van jullie. Neem je verantwoordelijkheid en spreek elkaar erop aan als het even niet goed gaat.

Wel wil ik nog even mijn complimenten maken aan jullie allemaal. Afgelopen zaterdag hebben wij controle gehad van de toezichthouders van de Gemeente Nunspeet over de naleving van de tot dan toe geldende maatregelen rondom Corona. Deze heren waren zeer te spreken over ons gedrag op en om het veld. Ook de maatregelen welke genomen zijn in de kantine, ondanks de relatief kleine ruimte, waren goed doordacht en het maximale wat wij konden doen.

Laten we met z’n allen onze schouders eronder zetten en ons serieus houden aan de maatregelen, zodat we hopelijk op redelijk korte termijn elkaar weer kunnen spreken op en rond ons korfbalveld en daarbij een heerlijk bakje koffie te kunnen drinken met elkaar.

 

Met sportieve groet,

Bestuur k.v. Hellas’63

wiltsangh

Corona maatregelen omtrent competitiewedstrijden

Het seizoen 2020/2021 staat voor de deur en eindelijk mogen we weer de wei in voor onze geliefde sport.

Laten wij er met zijn allen voor zorgen dat het coronavirus géén vrij spel heeft binnen onze vereniging. Als Hellas ’63 volgen wij daarom de richtlijnen van het RIVM (www.rivm.nl), NOC-NSF (www.nocnsf.nl) en het KNKV (www.knkv.nl).
We willen je daarom dringend verzoeken om je hier aan te houden. Niet alleen voor jezelf, maar ook zeker voor een ander. Zo voorkomen we met zijn allen besmettingen, zorgen we er samen voor dat iedereen kan blijven korfballen en dat onze vereniging en kantine open kunnen blijven.

Basisregels voor iedereen

 • Blijf thuis bij corona gerelateerde klachten
 • Blijf 10 dagen thuis indien je in een code oranje of rood gebied bent geweest
 • Schud geen handen en was / desinfecteer ze vaak
 • Hoest in de elleboog
 • 18 jaar en ouder moeten 1,5 meter onderlinge afstand houden
 • 13 t / m 17 jarigen moeten 1,5 meter afstand houden tot 18 jarigen en ouder
 • Kinderen t / m 12 jaar hoeven van niemand afstand te houden
 • Vermijd drukte

Op het sportveld

 • Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft niemand onderling afstand te houden
 • Op de reservebank gelden de regels van onderlinge afstand wel
 • Wedstrijdbesprekingen worden buiten (op het veld) gehouden
 • Gebruik alleen je eigen waterbidon

In de kleedkamer

 • Douche zoveel mogelijk thuis
 • Er mogen maximaal 2 personen tegelijk in een kleedkamer
 • Let op hygiene, gebruik deodorant en een schoon shirt na de wedstrijd
 • Gebruik van slippers bij douchen is verplicht.
 • Elke douchebeurt is het verplicht om de vloer droog te trekken
 • Ook hier gelden de regels van onderlinge afstand

Op de accommodatie / in de kantine

 • Noteer je voor- en achternaam op de intekenlijst zodra je de accommodatie opkomt tbv eventueel bron- en contactonderzoek
 • Ploegen van tegenstanders en individuele bezoekers (niet-leden) worden separaat geregistreerd
 • Overal gelden de regels van onderlinge afstand
 • Geforceerd stemgebruik en spreekkoren zijn niet toegestaan
 • Volg in de kantine de looprichtingen, wachtrij en aanwijzingen goed op
 • Betaal zo veel mogelijk contactloos of met pin
 • Het is verplicht te gaan zitten in de kantine en de looppaden vrij te houden

Vervoer naar uitwedstrijden

 • Vervoer van personen uit meerdere huishoudens in één auto is toegestaan
 • Wij raden dringend aan dat alle reizigers van 13 jaar en ouder daarbij een niet-medisch mondkapje dragen
 • Zorg dat er mondkapjes aanwezig zijn in je auto

Deze regels zullen duidelijk aanwezig zijn op onze locatie. Bestuursleden en de aanwezige Coronawacht zullen uiteraard toezien op een juiste naleving van de regels. Echter telkens politieagent zijn is voor hen niet leuk en ook geen doen. Wij vertrouwen daarom erop dat alle leden en bezoekers zich verantwoordelijk gedragen en zich aan de regels houden. Heb je vragen of opmerkingen, meld je dan bij de Coronawacht, de kantine of een bestuurslid. Gezamenlijk ervoor zorgen dat we kunnen blijven korfballen en plezier maken!

Hellas Nieuws

Beste Hellenen,

Hier een een bericht van het bestuur van je favoriete korfbalclub!

We gaan jullie in de toekomst middels een nieuwsbrief op de hoogte houden van het reilen en zeilen van Hellas 63. Er zijn nogal wat dingen gaande met het oog op de toekomst. Door de komst van het nieuwe sportcomplex, welke medio 2021 klaar moet zijn, kunnen we als vereniging nieuwe kansen op vele gebieden pakken. Hier wordt hard aan gewerkt en we hebben daarvoor de nodige hulp van jullie nodig.

Mede door de komst van het sportcomplex en het uitreden van Jessica als bestuurslid was er nieuwe aanwas nodig binnen het bestuur. Jessica heeft om persoonlijke reden( lees hele mooie!) afscheid genomen. Cees Janse is bereid gevonden om de vrijgekomen plek in te vullen. Cees zal met name het sponsorverhaal op zich nemen. Hij wil tot de algemene ledenvergadering als interim deelnemen aan het bestuur en zal na de Alg. lv. Officieel zijn intrede doen.

De algemene Ledenvergadering staat nu in de agenda gepland op donderdag 28 mei a.s.!

Het nieuwe veldseizoen staat voor de deur. Er moet echter wel wat onderhoud en schoonmaak gebeuren voordat we de kantine deuren weer kunnen open gooien.

We gaan daarom zaterdag 28 maart Schoonmaakdag houden. Zet deze datum in de agenda en kom ons helpen want vele handen maken weinig werk!

Zet de datum van het schoolkorfbal ook vast in je agenda! 16 mei 2020!!

Zodra er meer nieuws is melden we ons! Houd de nieuwe website in de gaten voor de agenda 2020. En eventuele nieuwe mededelingen.

Op naar een mooi gezellig sportief maar vooral gezond 2020!

Groet,

Bestuur K.v. Hellas 63

Met dank aan onze sponsoren:

Vind ons:

Sportpark de Wiltsangh
Sportlaan 5
8072 CA Nunspeet

Volg ons: